Khay mía dùng một lần có thể phân hủy sinh học có nắp đậy

Mục số: Tray10005
Khay mía dùng một lần có thể phân hủy được có thể phân hủy sinh học có nắp, có logo tùy chỉnh, hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Sự miêu tả
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
Yêu cầu chúng tôi cho
Bản tin