Khay đựng thực phẩm dùng một lần có thể phân hủy sinh học 4 ngăn có nắp đậy

Mục số: Tray10004
Khay đựng thực phẩm dùng một lần có thể phân hủy sinh học 4 ngăn có nắp, logo tùy chỉnh, Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Sự miêu tả
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
Yêu cầu chúng tôi cho
Bản tin