Tấm thân thiện với môi trường bát dùng một lần bằng bã mía

Mục số: Bowl10006
Tùy chỉnh Thân thiện với môi trường Bát bã mía dùng một lần Đĩa bếp, Logo tùy chỉnh, Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Sự miêu tả
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
Yêu cầu chúng tôi cho
Bản tin