Tách kem giấy tráng mỏng dùng một lần PE tráng PE tùy chỉnh

Mục số: IceCreamCup10005
Sử dụng kem tùy chỉnh và chất liệu giấy Tách kem có nắp nhựa, màu sắc và logo tùy chỉnh, Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Sự miêu tả
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
Yêu cầu chúng tôi cho
Bản tin