Chén súp giấy chống dầu mỡ trắng dùng một lần có nắp đậy

Mục số: SoupPaperCup10004
Chén súp giấy chống dầu mỡ trắng dùng một lần có nắp đậy, màu sắc và logo tùy chỉnh, Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Sự miêu tả
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
Yêu cầu chúng tôi cho
Bản tin