Khay mía vi sinh có thể phân hủy được cho thực phẩm

Mục số: Tray10007
Khay mía vi sinh có thể phân hủy bã mía cho thực phẩm,Logo tùy chỉnh, liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Sự miêu tả
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
Yêu cầu chúng tôi cho
Bản tin