Khay chứa tinh bột ngô dùng một lần có thể phân hủy sinh học cho bữa trưa sinh học

Mục số: Tray10002
Khay chứa tinh bột ngô dùng một lần có thể phân hủy sinh học tùy chỉnh, liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Sự miêu tả
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
Yêu cầu chúng tôi cho
Bản tin